UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP – LA MOHIDU SH, NIP. 196912311990081001

 •  SEKSI PENGENDALIAN MUTU – MUSTAPA S.Kom
  • SITTI SAENAB S.Sos
  • SUPARJO ST
  • SURIYANI S.SI
 •  SEKSI PENGUJIAN – IR AHMADI
  • YUSMIATI MALAKA
  • LIDYA AMKL
  • SYAFRUDDIN S.KM
 •  SUB BAGIAN TATA USAHA – SYAFRUDDIN S.KM
  • WAODE ASJAYA S.Si
  • DJUNALAN S.Sos
  • ASMIANA –
  • MYRNA LESMANA SERAH SE